Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Viikon kysymys: Onko mie­les­tä­si oi­keu­tet­tua, että yk­si­tyis­tä mal­min­et­sin­tää ra­hoi­te­taan valtion kas­sas­ta?

Kuvaajalta: Ur­hei­li­ja, edes­ot­ta­muk­sia kat­so­taan poik­keuk­set­ta suu­ren­nus­la­sin läpi – käyt­täy­dy kuten esi­ku­van kuuluu

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

kulttuuri
Kun teos sulaa kenenkään näkemättä keväthangilla – Antti Stöckel ja Timo Jokela Hautala-keskuksen taiteilijoita

Kun teos sulaa ke­nen­kään nä­ke­mät­tä ke­vät­han­gil­la – Antti Stöckel ja Timo Jokela Hau­ta­la-kes­kuk­sen tai­tei­li­joi­ta

17.01.2019 18:00
Perjantaina ensi-iltansa saavan Reino Rinteestä kertovan juhlamonologin näyttelijällä tunteet tulevat pintaan luonnostaan: ”Teksti on niin voimakasta, että sitä ei tarvitse näytellä"

Per­jan­tai­na en­si-il­tan­sa saavan Reino Rin­tees­tä ker­to­van juh­la­mo­no­lo­gin näyt­te­li­jäl­lä tunteet tulevat pintaan luon­nos­taan: ”Teksti on niin voi­ma­kas­ta, että sitä ei tar­vit­se näy­tel­lä"

02.10.2018 18:00
Millaisen kirjastoauton sinä haluaisit? - Nyt pääset vaikuttamaan

Mil­lai­sen kir­jas­to­au­ton sinä ha­luai­sit? - Nyt pääset vai­kut­ta­maan

14.09.2018 05:00
Kokeile napatanssia, maalaa asfalttiin räsymatto, lue ääneen Hännistä tai kajauta työväenlauluja karaokessa - Kuusamon Taiteiden yö tulee toistamiseen

Kokeile na­pa­tans­sia, maalaa as­falt­tiin rä­sy­mat­to, lue ääneen Hän­nis­tä tai kajauta työ­väen­lau­lu­ja ka­rao­kes­sa - Kuu­sa­mon Tai­tei­den yö tulee tois­ta­mi­seen

13.08.2018 10:30
Vuokravaimon ensi-ilta on tänään - Kai Lehtinen antaa hyrisytakuun: "Viime metreillä on tehtävissä sen varmistaminen, että kukaan ei pelkää"

Vuok­ra­vai­mon en­si-il­ta on tänään - Kai Leh­ti­nen antaa hy­ri­sy­ta­kuun: "Viime met­reil­lä on teh­tä­vis­sä sen var­mis­ta­mi­nen, että kukaan ei pelkää"

06.07.2018 09:30
Flikat aikoo tanssia tänään niin, että kylällä asti pärähtää - taivalkoskinen ryhmä on tanssinut yhdessä 18 vuotta: ”Sitä on moni ihaillut etelää myöten”

Flikat aikoo tanssia tänään niin, että kylällä asti pä­räh­tää - tai­val­kos­ki­nen ryhmä on tans­si­nut yhdessä 18 vuotta: ”Sitä on moni ihail­lut etelää myöten”

05.07.2018 10:30
Kotiseutumuseo avasi ovensa - Varttuneen väen lisäksi historia kiehtoo lapsia: "Etenkin Mauri Kunnaksen Koiramäki-kirjaa lukeneita kiinnostaa tosi paljon"

Ko­ti­seu­tu­mu­seo avasi ovensa - Vart­tu­neen väen lisäksi his­to­ria kiehtoo lapsia: "E­ten­kin Mauri Kun­nak­sen Koi­ra­mä­ki-kir­jaa lu­ke­nei­ta kiin­nos­taa tosi paljon"

27.06.2018 09:00
"Miettikää: jos meillä ei olisikaan autiota, metsäistä ja tyhjää, vaan rauhallista, kaunista ja puhdasta?" – Tommi Kinnunen ylellä

"Miet­ti­kää: jos meillä ei oli­si­kaan au­tio­ta, met­säis­tä ja tyhjää, vaan rau­hal­lis­ta, kau­nis­ta ja puh­das­ta?" – Tommi Kin­nu­nen ylellä

17.02.2018 10:15
Musikaali valmistuu kesäteatteriin – Taivalkosken Jokijärvellä palataan Olavi Virran elämäntarinaan

Mu­si­kaa­li val­mis­tuu ke­sä­teat­te­riin – Tai­val­kos­ken Jo­ki­jär­vel­lä pa­la­taan Olavi Virran elä­män­ta­ri­naan

31.01.2018 10:30
Kuusamon ensimmäinen kirjallisuusseminaari on tapaus – korpikirjallisuus pölisee historiaan, ajan seksuaalisuus nostaa Kuusamon nykykirjallisuuden kentälle

Kuu­sa­mon en­sim­mäi­nen kir­jal­li­suus­se­mi­naa­ri on tapaus – kor­pi­kir­jal­li­suus pölisee his­to­riaan, ajan sek­suaa­li­suus nostaa Kuu­sa­mon ny­ky­kir­jal­li­suu­den ken­täl­le

01.11.2017 10:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kuu­sa­mon kesä to­dis­ti, että ruoka ja kult­tuu­ri vetävät ihmisiä – kaksi yl­lä­tys­hit­tiä ja yksi kes­to­me­nes­ty­jä

24.08.2017 05:00
Taiteiden yö sai kuusamolaiset tanssimaan, laulamaan ja avaamaan pölyttyneet päiväkirjat – Katso kuvagalleria!

Tai­tei­den yö sai kuu­sa­mo­lai­set tans­si­maan, lau­la­maan ja avaa­maan pö­lyt­ty­neet päi­vä­kir­jat – Katso ku­va­gal­le­ria!

18.08.2017 00:04
Pienikokoiseen piirustukseen paljon yksityiskohtia – Kuvataiteilijaksi valmistuva Johannes Hämeenniemi innostui miniatyyristä

Pie­ni­ko­koi­seen pii­rus­tuk­seen paljon yk­si­tyis­koh­tia – Ku­va­tai­tei­li­jak­si val­mis­tu­va Jo­han­nes Hä­meen­nie­mi in­nos­tui mi­nia­tyy­ris­tä

16.08.2017 09:00
Vasara meinasi tipahtaa, kun Kinnunen Finlandia-ehdokkuudestaan kuuli – "En ollut uskoa todeksi"

Vasara meinasi ti­pah­taa, kun Kin­nu­nen Fin­lan­dia-eh­dok­kuu­des­taan kuuli – "En ollut uskoa to­dek­si"

07.11.2016 05:00
Syystalven suurin konserttitapaus – kansainvälisesti arvostettu harmonikkataiteilija Mika Väyrynen konsertoi Kuusamossa

Syys­tal­ven suurin kon­sert­ti­ta­paus – kan­sain­vä­li­ses­ti ar­vos­tet­tu har­mo­nik­ka­tai­tei­li­ja Mika Väy­ry­nen kon­ser­toi Kuu­sa­mos­sa

06.11.2016 15:38